1
Prostorni položaj Brčkog određuje povezanost njegovog šireg zaleđa i gravitacionog područja sa regionima u centralnoj i istočnoj Evropi.

Comments

Who Upvoted this Story

For more Bookmarking website list - Click here

Latest Comments