1
สำรองข้อมูลของท่านผ่าน Cloud Backup ด้วยเทคโนโลยีแบบ self service และ BaaS ท่านจะมี Backup Site และ DRSite เพื่อป้องกันภัยพิบัติ ด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอน ฝ่ายช่วยเหลือทางเทคนิคพร้อมทีมงานมืออาชีพ พร้อมดูแลท่านตลอดเวลา

Comments

Who Upvoted this Story

For more Bookmarking website list - Click here

Latest Comments